Vinst i Kaxholmen

Fagnes har tillsammans med Gullmanders Arkitekter och Ingenjörer vunnit en markanvisning i Kaxholmen.

I mötet mellan jordbruksåkrar och villakvarter har arkitekten placerat blandad bebyggelse i form av ett flerfamiljshus i tre våningar i samspel med enfamiljshus i kedjeform.

– Variationen med olika boendeformer ser vi som en möjlighet för fler att skapa sig en egen tillvaro på Kaxholmen, säger Erik Gärskog, arkitekt på Gullmanders Arkitekter och Ingenjörer.

Gestaltningen av byggnaderna grundar sig i att skapa unika och moderna bostäder med utgångspunkt i platsen och göra den tillgänglig för många.

Flerbostadshuset ges karaktären av ett uppbrutet radhus för att harmonisera bra med den mindre bebyggelsen i form av villor och kedjehus.
Yta för egen odling kommer att finnas för flerbostadshuset i form av odlingslådor som de boende kan nyttja.

Flerbostadshuset kommer att utföras som ett Miljöbyggnadsprojekt med krav på Silvernivå, ett led i att på bästa sätt säkerställa energi, inomhusmiljö och materialval i projektet. Tak mot söder kommer att förses med solceller för att nyttja energi på ett miljömässigt,
förnyelsebart och kostnadseffektivt sätt.

Kaxholmen ligger strax nordost om Jönköping utmed gamla Grännavägen.

För ytterligare information:
Richard Coucher, Fagnes AB, 0704-15 62 47
Erik Gärskog, Gullmanders Arkitekter och Ingenjörer, 0470-76 58 49