Vinst i Bredvik, Växjö

Fagnes vinner markanvisning tillsammans med Arkitektbolaget i Bredvik, Växjö

Fagnes och Arkitektbolaget har tillsammans vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Molnet i Bredvik.

Vi har alltid som främsta utgångspunkt att skapa goda bostäder, där planlösning, sociala ytor och gestaltning skapar en enhet med människan i fokus, säger Jonas Linderholm, arkitekt på Arkitektbolaget.

Projektet kommer att utformas med en blandning av radhus samt ett mindre flerbostadshus. Det kommer att byggas moderna trähus med tidlösa kvaliteter och en grönskande innergårdsmiljö där det finns plats för odling och gemensamma mötesplatser som kvarterslokal, verkstad och cykelpool.

-Vi ser stora möjligheter att i detta projekt utveckla och introducera tankar om cirkulärt byggande i Växjö, med återbrukat material i de gemensamma ytorna och byggnaderna, säger Richard Coucher, projektledare på Fagnes.

Visionen är att skapa ett kvarter som uppmuntrar till en livsstil i samklang med ”Hållbara Växjö 2030”. Detta genom att bland annat bygga funktionella och energieffektiva hus med solceller på tak och möjlighet för laddstolpar till elbilar.

I kvarteret Molnet ges man möjlighet att bo i ett sammanhang där man tar tillvara på gemensamma resurser och uppmuntras till en mer hållbar livsstil.

Området kommer att bestå av 13 radhus och 8 lägenheter i ett flerbostadshus, detta i bostadsrättsform.

– I flerbostadshuset kommer vi kunna erbjuda konceptet ”Rent n buy” till några lägenheter. Ett koncept som vänder sig till unga vuxna som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden vilket tidigare varit ett uppskattat erbjudande, säger Richard Coucher.

– Att vi nu i vårt första gemensamma projekt tillsammans med Arkitektbolaget får möjlighet att förverkliga våra idéer kring vad ett bra boende är ska bli väldigt spännande att samarbeta kring, avslutar Richard.

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand öster om Räppe, ca 4,5 km från Växjö centrum.

Preliminär byggstart är under första kvartalet 2022 med inflyttning vintern 2023.

För ytterligare information kontakta:
Richard Coucher, Fagnes AB – Tele: 0704-15 62 47- E-post: richard.coucher@fagnes.se