Nu är vi medlem i Sweden Green Building Council

Nu stärker Fagnes AB sitt miljöarbete genom certifiering för hållbart samhällsbyggande. Projekt Torparängen kommer att kunna ha krav enligt Miljöbyggnads Silver.

– Vi stärker vårt miljöarbete samtidigt som vi utvecklar de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. Det vi bygger ska vara sunt att leva i och det kan vi nu garantera med Green Building Councils certifieringssystem, säger Richard Coucher, en av ägarna i Fagnes AB.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. De erbjuder verktyg i miljöcertifiering så att byggföretag når sina hållbarhetsmål. Deras system kan användas för både nya och befintliga byggnader och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons.

Kraven för Torparängen kommer vara enligt Miljöbyggnads Silver. Under hela byggprocessen granskas och godkänns arbetet av en tredje part som säkerställer att Fagnes AB håller sig inom de värden som krävs.

– Det är viktigt att våra bostäder är hållbara över tid och bidrar till en bättre miljö för både människa och natur, säger Richard Coucher. Certifieringen ger oss ett bevis på att det vi står för stämmer.